Privacyverklaring

Rike BV vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie goed wordt beveiligd. Deze privacyverklaring beschrijft onze handelingen met betrekking tot het opslaan van uw persoonsgegevens. Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons bedrijf. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen en met welk doel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Persoonsgegevens die wij bewaren:

Rike BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulier:

Op onze website heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen via een contactformulier. Daar wordt u gevraagd enkele gegevens in te vullen, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. U kunt zelf kiezen welke gegevens u verstrekt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van uw vraag.

Bewaartermijn:

Rike BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Als u niet langer  in het systeem wilt staan, kunt u telefonisch of per mail een verzoek indienen en wordt u uit het systeem verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rike BV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Delen van persoonsgegevens met derden:

Rike BV. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Rike BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Rike BV
maarten trompstraat 1
5224 GE Den Bosch

T: 073-7855285
M 06-22918556

E: [email protected]